GHẾ QUẦY BAR CHÂN SẮT SKLC042

  • Chất liệu khung: Kim loại
  • Khoảng cách từ chỗ ngồi đến chỗ để chân: 35 cm
  • Chiều cao tổng thể – Từ trên xuống dưới: 75cm
  • Tổng trọng lượng sản phẩm: 4 kg