Ghế Dự Phòng

Băng ghế dự phòng là một sự phát triển của Ghế Afteroom nổi tiếng, tạo thành khái niệm tương tự – một sự tôn vinh đối với Bauhaus và Chủ nghĩa chức năng. Bằng cách giảm số lượng vật liệu đến mức tối thiểu, vẻ ngoài thẩm mỹ được nâng cao đến mức tối đa. Sự kết hợp của một bàn bên và băng ghế tạo ra một mảnh đồ nội thất rất thực tế và phong cách để phù hợp với nhiều môi trường.